Miasto rzymskie Baelo Claudia. Kadyks

Miasto rzymskie Baelo Claudia

Cádiz

Rentgen cywilizacji.


Jego znaczenie archeologiczne wynika z dużej liczby zachowanych elementów, które pozwalają na pełną wizję rzymskiego polis.

To dobrze prosperujące miasto narodziło się pod koniec II wieku p.n.e. Układ ulic ma kształt prostokąta, z wyróżnieniem dwóch głównych arterii, jednej poziomej i drugiej pionowej, które przecinają się na forum. W tym miejscu znajduje się kuria, bazylika i budynki życia administracyjnego miasta. W dolnej części kompleksu znajduje się sektor monumentalny, z teatrem zlokalizowanym na obszarze o najbardziej stromym nachyleniu, aby wykorzystać nachylenie terenu przy budowie trybun. Uważa się, że w górnej części mogły znajdować się domy ludu. Do dziś zachowały się zakłady solenia, słynne „garum”, które dało Baelo Claudia sławę, podobnie jak rynek, gorące źródła i jeden z trzech akweduktów, które dostarczały do miasta wodę. Ogłoszone zespołem archeologicznym przez Junta de Andalucía w 1989 roku.

Miasto rzymskie Baelo Claudia


Ensenada de Bolonia, s/n.

11380  Tarifa, Kadyks  (Andaluzja)