Monumento

Krzyż Kurutziaga

Bizkaia

Znany również jako Calvario de Durango, znajduje się w Muzeum Kurutzesantu. Reprezentuje krzyż niezwykłych wymiarów, o konotacjach społecznych, religijnych i alegorycznych. Jest to pomnik o wysokości 4,30 metrów. Jego podstawę stanowi wielokątny cokół. Jego trzon owija natomiast rajski wąż. Inna z płaskorzeźb przedstawia scenę Wygnania z Raju, zaś na pozostałych dwóch stronach przedstawiono Kuszenie Ewy i Grzech Pierworodny Adama. W górnej części widnieje ikonografia Apostolatu. U góry znajduje się krzyż, na którym z jednej strony przedstawiona jest Kalwaria z Ukrzyżowanym, Maryją i świętym Janem, a na rewersie Maryja z Dzieciątkiem, pomiędzy św. Katarzyną i św. Agatą.

Krzyż Kurutziaga


Calle Kurutziaga, 38

48200  Durango, Bizkaia  (Kraj Basków)

E-mail:turismo@durango.eus Tel.:+34 946033938 Strona WWW:www.turismodurango.net
Co robić

Najbliższe wizyty