Monumento

Kościół warowny Santa María w Ujué

Ujué

Navarra

Kościół ten został wybudowany między XII a XIV wiekiem i posiada elementy romańskie oraz gotyckie. Wyposażony jest w jedną, przestronną nawę, ze skrzyżowaniem naw i potrójnym prezbiterium. Nawa podzielona jest na dwie części, zaś dach podparty wielobocznymi filarami, do których przymocowane są krawędziowe pilastry, zwieńczone kapitelami ozdobionymi motywami roślinnymi, zwierzęcymi i ludzkimi. Na zewnątrz kościół wymurowany jest z kamienia ciosanego. Budowla otoczona jest wieżami z blankami, z których ostała się tylko wieża Czterech Wiatrów (Cuatro Vientos) i Picos. Wokół kościoła rozciąga się obszar miejski o średniowiecznym pochodzeniu.

Kościół warowny Santa María w Ujué


C/ San Isidro, 8

31496  Ujue, Ujué, Nawarra  (Nawarra)