Monumento

Kościół Santo Estevo de Atán

Pantón

Lugo

Został on wzniesiony w okresie pomiędzy późnym średniowieczem a wczesną epoką nowożytną i do jego budowy wykorzystano ponownie elementy z poprzednich konstrukcji, prawdopodobnie romańskich (XII-XIII wiek).

Istnienie transenny i niewielkich rozmiarów okna z podwójnym łukiem podkowiastym tradycyjnie skłaniało do myślenia, że ​​był to kościół starodawnego, przedromańskiego klasztoru, ale prawda jest taka, że ​​są to obiekty pochodzące z późniejszego okresu. Świątynia w obecnym kształcie ma charakter gotycko-renesansowy, chociaż utworzone przez spiczaste archiwolty jej fasady sugerują, że znajdowała się tu uprzednio świątynia wzniesiona w przejściowym stylu romańskim. Jest to niewielki, jednonawowy kościół wiejski z dachem dwuspadowym i półkolistą absydą ze sklepieniem kolebkowym. Zakrystia pochodzi z późniejszego okresu (XIX wiek). Najstarszym elementem budowli (XII-XIII w.) jest podstawa dzwonnicy przy fasadzie, obok jednej ze ścian nawy. Barokowy ołtarz pochodzi z XVIII wieku.

Kościół Santo Estevo de Atán


Freán

27438  Atán, Pantón, Lugo  (Galicja)

Tel.:+34 982456377