Monumento

Kościół San Esteban w Sograndio

Asturias

Ten prosty kościół został zbudowany obok Drogi Północnej szlaku Jakubowego i do dziś zachował w bardzo dobrym stanie pierwotną ideę budowniczych i dekoratorów.

Kościół San Esteban został zaprojektowany jako jednonawowy, nakryty dwuspadowym drewnianym dachem i z półkolistą absydą, zamkniętą półkołowym sklepieniem. Bardzo ciekawe są rzeźbiarskie motywy zdobnicze, szczególnie te na portalu głównym. Częściowo wysunięty przed fasadę jest chroniony przez gzyms z rzeźbionymi wspornikami. Posiada trzy półkoliste archiwolty, ozdobione różnymi motywami (szachownica, zęby piły, gwoździe, czteropłatkowe kwiaty), które spoczywają na czterech kolumnach, po dwie z każdej strony, z kapitelami rzeźbionymi w motywy roślinne. Wewnątrz wyróżnia się łuk triumfalny absydy, zaprojektowany z podwójną półokrągłą archiwoltą z cokołem, wsparty na czterech historycznych kapitelach, dwóch z motywami religijnymi (Ukrzyżowanie i Ewangelia) i dwóch ze scenami rycerskimi.  

Kościół San Esteban w Sograndio


Carretera N-634, al lado del cementerio de Sograndio

Sograndio de Arriba, Oviedo, Asturia  (Księstwo Asturii)

Tel.:+34 985227586 Strona WWW:http://www.turismoviedo.es/