Monumento

Kościół Zbawiciela (Iglesia del Salvador), Ejea de los Caballeros

Ejea de los Caballeros

Zaragoza

Starodawna romańska kolegiata św. Zbawiciela, konsekrowana w 1222 r. przez biskupa Saragossy, Jimena de Lunę, posiada majestatyczny charakter twierdzy i mieści w swoim wnętrzu wybitne dzieła rzeźbiarskie i malarskie.

Składa się z nawy i wielobocznej apsydy, do której pod koniec XV wieku dobudowano zewnętrzną emporę i dwie kaplice. W połowie XVI wieku wzniesiono sześć kolejnych kaplic. Wybudowana na modłę bastionu obronnego wieża posiada blanki i cylindryczne bartyzany w narożach. Oba romańskie portale przypisywane są warsztatowi wybitnego rzeźbiarza i architekta, Maestro de Agüero. Na tympanonie portalu zachodniego występuje motyw przytrzymywanego przez anioły znaku Chi rho oraz kapitele zdobione roślinnymi ornamentami. Północny portal zdobi natomiast motyw „Ostatniej Wieczerzy” i kapitele, na których przeplatają się motywy bluźniercze ze scenami z życia Chrystusa. Wewnątrz wyróżnia się główny ołtarz, którego sceny „Biczowania” i „Drogi Krzyżowej” namalował gotycki malarz, Blasco de Grañén, w 1440 roku.

Kościół Zbawiciela (Iglesia del Salvador), Ejea de los Caballeros


Plaza de la Magdalena, s/n.

Ejea de los Caballeros, Saragossa  (Aragonia)

E-mail:turismoejea@aytoejea.es Tel.:+34 976664100 Tel.:+34 976291231 Strona WWW:http://www.turismoejea.es