Stanowisko archeologiczne Millares. Almería.

Kompleks archeologiczny Millares

Santa Fe de Mondújar

Almería

Miasto prehistorycznej metalurgii.


Jest to najważniejsze miejsce pochodzące z epoki miedzi prehistorycznej Europy.

Pochodzi ono z 2700 r. p.n.e. Można tu badać złożony typ społeczeństwa, dla którego obrona, pochówek i metalurgia były szczególnie ważne. Osada znajduje się na płaskowyżu chronionym przez 4 koncentryczne mury, które były wznoszone w różnych okresach, gdy wymagał tego rozwój miasta. W tej wysokiej na 4 metry i szerokiej na 310 metrów fortecy mieszkało w momencie największej świetności do 1000 osób. Jej nekropolia zawierała 100 grobowców w formie kurhanów. Znalezione na miejscu artefakty, jak również piece do wytopu miedzi, wyraźnie wskazują na rozwój metalurgii.

Kompleks archeologiczny Millares


Ctra. Nacional 324, en dirección a Santa Fe de Mondújar

04420  Santa Fe de Mondujar, Santa Fe de Mondújar, Almería  (Andaluzja)