Monumento

Klasztor Santa María w Sobrado

Sobrado

A Coruña

Klasztor istniał już w X wieku, ale tę imponującą budowlę zaczęto wznosić w 1142 roku z udziałem mnichów z Clairvaux. Z tej romańskiej konstrukcji zachowała się kaplica Magdalena i kapitularz. W XV wieku włączono ją do Kongregacji Kastylijskiej i zaczęto ją odrestaurowywać. Mnisi opuścili klasztor w XIX wieku, po jego konfiskacie. Budowla została zakupiona przez osobę prywatną, ale w 1955 roku powstała tu na powrót nowa wspólnota benedyktyńska.

Klasztor Santa María w Sobrado


Plaza del Portal, s/n.

15813  Sobrado dos Monxes, Sobrado, A Coruña  (Galicja)

E-mail:sobradohospederia@gmail.com Tel.:+34 628838965 Tel.:+34 650246958 Tel.:+34 981787509 Strona WWW:http://monasteriodesobrado.org