Monumento

Klasztor Santa María de Fitero

Fitero

Navarra

Klasztor powstawał w czasach średniowiecza, na przełomie XII i XIII wieku. Z tego okresu pochodzi kościół opacki, kapitularz, pozostałości dormitorium i refektarz. Krużganek dolny i krużganek górny, pałac opacki, budynek klasztorny, pokoje gościnne, zakrystia, biblioteka i kaplica Matki Bożej Bardzkiej powstały w epoce nowożytnej, w XVI i XVII wieku. Struktura kościoła jest podobna do tych w klasztorach Clairvaux i Pontigny: plan krzyża łacińskiego, który tworzą trzy nawy i absyda z obejściem i pięcioma kaplicami promienistymi. Wnętrze charakteryzuje czystość linii i brak dekoracji. Ze średniowiecznych pomieszczeń zachował się tylko kapitularz na planie kwadratu, z dziewięcioma przęsłami i sklepieniem krzyżowo-żebrowym. Renesansowy krużganek na planie kwadratu cechują ostrołukowe arkady przeplatające się z zewnętrznymi przyporami.

Klasztor Santa María de Fitero


Plaza de la Iglesia, 12

31593  Fitero, Nawarra  (Nawarra)