Monumento

Klasztor San Salvador de Lérez

Pontevedra

Ten dawny klasztor benedyktyński położony bardzo blisko miasta Pontevedra. Jego istnienie udokumentowano już w IX wieku i zawiera ciekawe elementy klasycystyczne i barokowe.

XVIII-wieczny kościół klasztorny utrzymany jest w stylu klasycystycznym i składa się na niego jedna nawa z półkolistymi łukami i sklepieniem. Jego fasada z 1748 roku utrzymana jest z kolei w stylu późnego baroku. Z obu stron wieńczą ją wieże. Wewnątrz na szczególną uwagę zasługuje kaplica San Benito (1700), w której mieści się romański wizerunek Zbawiciela. Do kościoła przylega jedna z galerii dawnego renesansowego krużganku z XVI wieku. Zachowało się również kilka pomieszczeń dawnego klasztoru. Co roku 11 lipca klasztor jest miejscem tradycyjnej pielgrzymki San Benito, która wyznacza początek cyklu letnich imprez w mieście Pontevedra.

Klasztor San Salvador de Lérez


C/ Porta do Sol, 31. Lérez (San Salvador)

36156  Pontevedra  (Galicja)