Zamora i jej katedra

Zamora i jej katedra

Zamora

Przykład sztuki romańskiej


Jest to jeden z najważniejszych przykładów architektury romańskiej w Hiszpanii.

Katedra została zbudowana w latach 1151-1174 w stylu romańskim, którego jest jednym z najbardziej znaczących przykładów w Hiszpanii. W wyniku późniejszych prac dodano elementy gotyckie (apsydy i prezbiterium) oraz herreriańskie (krużganek). Jest to świątynia o trzech nawach, z transeptem i trzema półokrągłymi absydami. Sklepienie z 16 podwójnymi łukami podtrzymuje kopułę pokrytą łuskami, która jest symbolem miasta Zamora i odróżnia ją od innych katedr. Posiada jedną wieżę z dzwonnicą na planie kwadratu. We wnętrzu znajdują się liczne dzieła sztuki, takie jak stalle chóralne, Cristo de las Injurias (Chrystus Znieważony) i obraz Nuestra Señora de la Majestad (Matki Bożej Majestatu). W drzwiach Puerta del Obispo dwa tympanony wypełnione są płaskorzeźbami: jedna przedstawia Dziewicę z Dzieciątkiem, a druga apostołów Jana i Pawła.

Zamora i jej katedra


Plaza de la Catedral, s/n.

49001  Zamora  (Kastylia i León)

Co robić

Pomysły, które cię zainspirują


Co robić

Najbliższe wizyty