Monumento

Pałac hrabiów Alba i Aliste

Zamora

Ten okazały pałac, stanowiący wspaniały przykład hiszpańskiej architektury renesansowej z początku XVI wieku, funkcjonuje obecnie jako hotel Parador Nacional de Turismo.

Jednym z najbardziej zaskakujących aspektów tej pałacowej rezydencji jest kontrast pomiędzy surowością jej zewnętrza − ze względu chłodne mury z ciosanego kamienia i przewagę linii prostych, zarówno w portalu głównym (obramowanym alfizem), jak i w oknach i balkonach − a eleganckim i delikatnym charakterem wewnętrznego dziedzińca. Dziedziniec otacza podwójna galeria łuków koszowych, wspartych na kolumnach o groteskowo zdobionych kapitelach. Na klińcach nasadowych każdego łuku widnieją wyrzeźbione medaliony na dolnym piętrze i herby na górnym piętrze. Całość zwieńcza delikatny, kwiatowy gzyms utrzymany w tradycji gotyckiej. Na uwagę zasługują również wewnętrzne schody pod dwoma łukami odcinkowymi wspartymi na kolumnach, z dekoracjami pochodzenia lombardzkiego na kapitelach i poręczach.

Pałac hrabiów Alba i Aliste


Plaza de Viriato, n. 5

49001  Zamora  (Kastylia i León)

Co robić

Najbliższe wizyty