Katedra w Plasencia

Katedra w Plasencia

Cáceres

Wyjątkowa architektura.


Katedra w Plasencia składa się z dwóch budynków o różnych stylach. Posiada trzy nawy ze sklepieniami żebrowymi.

Katedra w Plasencia składa się z dwóch budynków, tak zwanej Starej Katedry, rozpoczętej w XIII wieku, której styl jest przejściowy z romańskiego do gotyckiego. Pozostałości pierwotnego kościoła odpowiadają nawie głównej, zachodniej fasadzie, gotyckiemu krużgankowi i kapitularzowi nakrytemu galonowaną kopułą tradycji bizantyjskiej. Nowa Katedra, rozpoczęta w XV wieku, jest w stylu gotyckim. Ma wysokie sklepienia, które spoczywają na wiązkach kolumn. Ołtarz główny pochodzi z XVII wieku, z rzeźbami Gregoria Fernándeza i obrazami Francisca Ricciego. Wewnątrz kościoła wyróżniają się stalle, w stylu gotyckim strzelistym przechodzącym w styl plateresco. W Starej Katedrze mieści się obecnie Muzeum Katedralne.

Katedra w Plasencia


Plaza de la Catedral, s/n.

10600  Plasencia, Cáceres  (Estremadura)

Co robić

Pomysły, które cię zainspirują


Co robić

Najbliższe wizyty