Katedra w Baeza

Katedra w Baeza

Jaén

Świątynia San Isidoro


Została zbudowana na rzymskiej świątyni, która później stała się meczetem, a za panowania Fernanda III została dostosowana do kultu chrześcijańskiego pod wezwaniem św. Izydora.

Świątynia ta przeszła liczne przekształcenia, dzięki czemu posiada elementy z różnych epok, choć dominującym stylem zachowanym do dzisiaj jest renesans. W pierwszych dwóch odcinkach prezbiterium posiada gotyckie filary i sklepienia żebrowe. Na zewnątrz zachowało się dwoje drzwi: drzwi Perdón w stylu gotyckim i drzwi Luna z wpływami mauretańskimi. Wewnątrz warto zwrócić uwagę na renesansową kratę kaplicy Sagrario, kratę starego chóru oraz kratę zakrystii, tę ostatnią w stylu gotyckim. Krużganek jest również w stylu gotyckim i ma trzy kaplice mudejar i jedną gotycką. Najważniejsza w katedrze jest Złota Kaplica. Jest ona renesansowa z wyraźnymi wpływami włoskimi.

Katedra w Baeza


Plaza de Santa María, s/n.

23440  Baeza, Jaén  (Andaluzja)

Co robić

Najbliższe wizyty