Monumento

Jaskinia Santimamiñe

Kortezubi

Bizkaia

Sztuka naskalna i stanowisko archeologiczne


Wpisana na listę światowego dziedzictwa UNESCO w 2008 roku

Jaskinia położona jest na obszarze przyrodniczym ujścia rzeki Urdaibai, wpisanego na listę rezerwatów biosfery UNESCO. Znajdują się w niej malowidła naskalne pochodzące z okresu magdaleńskiego górnego paleolitu (13 000 p.n.e.). Przedstawione są na nich rozmaite zwierzęta, takie jak żubry, konie, jelenie, kozy i niedźwiedzie brunatne. W jaskini możemy również napotkać liczne formacje stalaktytowe i stalagmitowe o niezwykłej urodzie. Obecnie jest ona zamknięta dla publiczności, ale dzięki odbywającym się w Centrum Interpretacji wirtualnym spacerom w 3D można kontemplować bogactwo jej wnętrza. Zwiedzający mają również dostęp do stanowiska archeologicznego znajdującego się przy wejściu do jaskini.

Jaskinia Santimamiñe


Barrio Basondo (Centro de Interpretación)

48315  Kortezubi, Bizkaia  (Kraj Basków)