Monumento

La Foncalada.

Asturias

Światowe dziedzictwo UNESCO


Jest to jedyny przykład konstrukcji świeckiej na cele użyteczności publicznej z okresu późnego średniowiecza.

Jest częścią zespołu zabytków Oviedo i Królestwa Asturii wpisanych na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Fontanna została zbudowana za panowania Alfonsa III Wielkiego (866-910) i chroni źródło wody pitnej, tryskającej z ziemi. Ta jest gromadzona w prostokątnym basenie przykrytym korpusem z kamienia ciosanego, z łukiem i podniesionym sklepieniem kolebkowym, którego górna część jest zakończona dwuspadowo.Na frontonie wyrzeźbiono Krzyż Zwycięstwa z alfą i omegą zwisającymi z jego ramion; półkolisty łuk jest podniesiony i podzielony na duże kamienne klińce. Ponadto na niektórych ciosach widnieją pobożne inskrypcje. 

La Foncalada.


C/ Foncalada

33002  Oviedo, Asturia  (Księstwo Asturii)

Co robić

Najbliższe wizyty