Archiwum Historyczne Asturii

Archiwum Historyczne Asturii

Asturias

W archiwum znajdują się dokumenty z okresu od XII wieku do dziś, a w tym znaczna liczba materiałów z sądów rejonowych, akta, stare księgi, protokoły i wiele innych pism urzędowych dotyczących historii Asturii, a w szczególności wydarzeń z okresu między XVI a XX w.

Archiwum Historyczne Asturii


Arcipreste de Hita, s/n

33012  Oviedo, Asturia  (Księstwo Asturii)

E-mail:archivohistorico@asturias.org Tel.:+34 985 225 769 Strona WWW:www.archivosdeasturias.info
Co robić

Najbliższe wizyty