Casa Ardiaca. Barcelona.

Casa Ardiaca

Barcelona

Jest to gotycki pałac z XV wieku.


Casa Ardiaca została zbudowana w XV wieku na polecenie archidiakona Lluísa Desplà, który przekształcił swoją rezydencję w gotycki pałac. W XIX wieku różni właściciele przerabiali budynek. W 1924 r. stał się siedzibą Archiwum Historycznego Miasta. Obecny wygląd budynku pochodzi z 1962 r., kiedy to rozebrano domy przylegające do rzymskiego muru.

Casa Ardiaca


Calle Santa Llúcia, 1

08002  Barcelona  (Katalonia)

Co robić

Najbliższe wizyty