Museo

Nautilus Museum

Gipuzkoa

This contains an important exhibition of geological specimens collected on the coast of Mutriku.

Nautilus Museum


Calle Antonio Ezeiza, 3

20803  Mutriku, Gipuzkoa  (Basque Country)

Email:nautilus@mutriku.eus Tel.:+34 943603259 Tel.:+34 943603378 Website:https://www.mutriku.eus/en/tourism/what-to-do/nautilus-museoa
What to do

Next tours