Monumento

Stone cross of Lameiros

Monterroso

Lugo

Stone cross of Lameiros


27560  Monterroso, Lugo  (Galicia)

What to do

Next tours