Obszar Chronionego Krajobrazu Urquiola

Obszar Chronionego Krajobrazu Valderejo

Araba-Álava

Ogromna różnorodność flory i fauny


Obszar Chronionego Krajobrazu Valderejo znajduje się w prowincji Álava. Wyjątkowy charakter tej przestrzeni naturalnej wynika z występującej tu różnorodności flory i fauny.

Bezpośrednie otoczenie obszaru chronionego krajobrazu jest słabo zaludnione. Można powiedzieć, że obszar ten jest właściwie niezamieszkany, a nawet opuszczony. Jest tak na przykład w przypadku gmin Villamardones i Ribera.

Obszar Chronionego Krajobrazu Valderejo


Valdegovía-Gaubea, Araba-Álava  (Kraj Basków)

Rodzaj obszaru:Obszar chronionego krajobrazu Powierzchnia:3 496 ha E-mail:parquevalderejo@parques.araba.eus Tel.:+34 945 353 146 Strona WWW:Obszar Chronionego Krajobrazu Valderejo Strona WWW:Obszar Chronionego Krajobrazu Valderejo

Araba-Álava (Kraj Basków):

  • Valdegovía-Gaubea
Ciekawe informacje

Co trzeba wiedzieć


  • Informacja kulturalna

    Warto zwrócić uwagę na kontrast krajobrazu, który tworzą lasy atlantyckie i śródziemnomorskie.

  • Informacja środowiskowa

    Wśród przedstawicieli fauny dominują wiewiórki, sokoły, orły przednie, sępy płowe i krzyżodzioby. Jeśli chodzi o florę, natknąć się można na wiązy, wierzby i leszczyny. Występują tu też lasy bukowe i dąbrowy.

  • Informacje o zwiedzaniu

    Wstęp jest wolny.