Obszar Chronionego Krajobrazu Ubiñas – La Mesa

Obszar Chronionego Krajobrazu Ubiñas – La Mesa

Asturias

Różnorodność interioru Asturii


Bioróżnorodność i dobra kondycja tego obszaru chronionego krajobrazu na południu Asturii sprawiły, że w 2012 roku został wpisany na listę rezerwatów biosfery UNESCO. Jest to teren górski zdominowany przez masyw Peña Ubiña, który wznosi się na wysokości 2400 m n.p.m. i jest drugim najwyższym szczytem w regionie.

Jego teren obejmuje gminy Teverga, Quirós i Lena. Choć szata roślinna jest tu zdominowana przez buki, występują tu również przykłady ponad połowy rodzin roślin typowych dla Asturii. Bardzo dobrze jest tu również reprezentowana fauna Kantabrii, z gatunkami takimi jak niedźwiedź brunatny.   Wśród wód występujących na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Las Ubiñas-La Mesa na szczególną uwagę zasługuje rzeka Val de Sampedro, a ściślej rzecz ujmując, uformowany przez nią wąwóz, w którym znajduje się jaskinia Huerta, uznana za pomnik przyrody. Tutejszy krajobraz był kształtowany na przestrzeni wieków przez eksploatację dostępnych zasobów naturalnych, a w szczególności hodowlę zwierząt gospodarskich. Dlatego do bogactwa archeologicznego i architektonicznego regionu należy dodać bogactwo etnograficzne, na które składają się doskonale zachowane do dziś tradycje lokalne, rzemiosło, kuchnia i folklor.  

Obszar Chronionego Krajobrazu Ubiñas – La Mesa


Lena, Asturia  (Księstwo Asturii)

Rodzaj obszaru:Obszar chronionego krajobrazu Powierzchnia:32,63 ha Tel.:+34 985 497 608 (Oficina de Turismo de Lena) Strona WWW:Obszar Chronionego Krajobrazu Ubiñas – La Mesa

Asturia (Księstwo Asturii):

Lena. Teverga. Quirós.

Ciekawe informacje

Co trzeba wiedzieć


  • Informacja kulturalna

    W regionie znajduje się jedno z najznamienitszych stanowisk sztuki naskalnej w północno-zachodniej części Półwyspu Iberyjskiego (jaskinie w Fresnedo) z malowidłami pochodzącymi z epoki brązu i żelaza. Kolejną ciekawą atrakcją jest dawna droga rzymska, Camino Real de la Mesa, która łączyła region z płaskowyżem w León. Ponadto, w okolicznych wioskach wciąż można znaleźć wspaniałe przykłady tradycyjnej architektury górskiej Asturii, czyli kamienne domy z drewnianymi gankami.

  • Informacja środowiskowa

    Jeśli chodzi o florę, 11 z 19 grup roślin występujących w Asturii można znaleźć w Obszarze Chronionego Krajobrazu Ubiñas-La Mesa. Oprócz lasów bukowych zobaczyć tu można dąbrowy z różnymi gatunkami dębów i skupiska brzóz. Na rozległych pastwiskach znaleźć można trzy przykłady zagrożonych gatunków: narcyza asturyjskiego, narcyza trąbkowego i goryczkę. Jeśli chodzi o faunę, Obszar Chronionego Krajobrazu Ubiñas-La Mesa jest siedliskiem niedźwiedzia brunatnego, a także gatunków takich jak orzeł przedni, głuszec kantabryjski, wydra i desman. Ponadto będąca pomnikiem przyrody jaskinia Huerta jest także ostoją kilku rodzin nietoperzy.  

  • Informacje o zwiedzaniu

    Na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Las Ubiñas-La Mesa znajduje się kilka centrów dla zwiedzających, w których można uzyskać więcej informacji o okolicy. Mieszczą się w kilku miejscach: Centrum Interpretacji Obszaru Chronionego Krajobrazu Las Ubiñas-La Mesa (La Plaza, Teverga), Centrum Interpretacji Obszaru przy Muzeum Etnograficznym La Fábrica (Quirós) oraz Centrum Interpretacji Masywu Peña Ubiña (Tuiza de Arriba, Lena).