Obszar Chronionego Krajobrazu Delta de L

Obszar Chronionego Krajobrazu Delta de L'Ebre

Tarragona

Delta rzeki Ebro


Dzięki zaangażowaniu w zrównoważoną turystykę miejsce to zostało uznane przez Komisję Europejską za modelowy ośrodek turystyczny europy (EDEN).

Ta naturalna przestrzeń, położona w prowincji Tarragona, zajmuje powierzchnię 320 kilometrów kwadratowych, z których 80 stanowi Obszar Chronionego Krajobrazu Delta de L'Ebre. Międzynarodową sławę zapewnia mu niezwykłe bogactwo ornitologiczne, na które składa się ponad 400 gatunków ptaków i jedne z największych w całym basenie Morza Śródziemnego kolonie lęgowe ptactwa wodnego.Wyjątkowa estetyka delty rzeki Ebro, która zmienia się wraz z porami roku, jest wynikiem krajobrazu o przeważająco płaskiej powierzchni. Występują tu obszary upraw owoców i warzyw, a nawet pola ryżowe. W części przybrzeżnej dominują duże laguny otoczone trzcinami i szuwarami. Peryferia obszaru chronionego krajobrazu charakteryzują się zasolonymi glebami i rozległymi, piaszczystymi plażami, na których występują wydmy.

Obszar Chronionego Krajobrazu Delta de L'Ebre


Avda. Catalunya, 46

43580  Deltebre, Tarragona  (Katalonia)

Rodzaj obszaru:Obszar chronionego krajobrazu Powierzchnia:7 736 ha E-mail:pndeltaebre@gencat.cat Tel.:+34 977 482 181 Strona WWW:Obszar Chronionego Krajobrazu Delta de L'Ebre

Tarragona (Katalonia):

Carrer Partida Encanyissada

43870  Laguna de la Encanyissada, Amposta, Tarragona  (Katalonia)

E-mail:turisme@amposta.cat E-mail:info@turismeamposta.cat Tel.:+34 977 261 029 Strona WWW:Strona WWW centrum dla zwiedzających

Carrer Doctor Martí Buera, 22

43580  Deltebre, Tarragona  (Katalonia)

E-mail:pnde.daam@gencat.cat Tel.:+34 977 489 679 Strona WWW:Strona WWW centrum dla zwiedzających
Ciekawe informacje

Co trzeba wiedzieć


  • Informacja kulturalna

    W obiekcie Casa de Fusta mieści się centrum informacyjne i muzeum ornitologiczne. Na uwagę zasługują również Muzeum Regionalne Montsià i Ekomuzeum Obszaru Chronionego Krajobrazu; to pierwsze dostarcza ciekawych informacji na temat regionu, a to drugie na temat delty rzeki Ebro.

  • Informacja środowiskowa

    Krajobraz naturalny tworzą tu, między innymi, rzeka, morze, zatoki, plaże, wydmy, słone mokradła, lasy łęgowe, laguny przybrzeżne i wyspy rzeczne, które są siedliskiem różnorodnej fauny. Na szczególną uwagę zasługuje ekosystem wodny. Roślinność w delcie rzeki Ebro jest wyjątkowo bogata, o czym świadczy ponad 700 skatalogowanych gatunków.

  • Informacje o zwiedzaniu

    Skonsultuj się z centrami dla zwiedzających.