Obszar chronionego krajobrazu Carrascal de la Fuente Roja, Alcoi

Obszar chronionego krajobrazu Carrascal de la Font Roja

Alicante-Alacant

Carrascal de La Font Roja


Ten obszar chronionego krajobrazu jest położony między dwiema gminami w prowincji Alicante – Ibi i Alcoi. Carrascal de La Font Roja to łańcuch górski, na którym znajduje się prawdziwy śródziemnomorski las lewantyński.

Fauna tego obszaru charakteryzuje się obecnością ssaków, takich jak m.in. dziki, żenety, żbiki i borsuki. Tereny te też są również domem dla gadów i ptaków, takich jak orły południowe, orły przednie i sępy.

Obszar chronionego krajobrazu Carrascal de la Font Roja


Carretera de la Font Roja, 21

03818  Alcoy-Alcoi, Alicante-Alacant  (Wspólnota Walencka)

Rodzaj obszaru:Obszar chronionego krajobrazu Powierzchnia:2 450 ha E-mail:parque_fontroja@gva.es Tel.:+34 965 337 620 Strona WWW:Obszar chronionego krajobrazu Carrascal de la Font Roja Strona WWW:Obszar chronionego krajobrazu Carrascal de la Font Roja

Alicante-Alacant (Wspólnota Walencka):

Alcoy-Alcoi.

Ciekawe informacje

Co trzeba wiedzieć


  • Informacja kulturalna

    A w kwestii dziedzictwa kulturowego tego obszaru warto wspomnieć o sanktuarium Font Roja.

  • Informacja środowiskowa

    Tutejsza flora charakteryzuje się między innymi dębami ostrolistnymi, jesionami mannowymi (Fraxinus ornus), klonami (Acer opalus subsp. granatense) i dębami portugalskimi.

  • Informacje o zwiedzaniu

    Ośrodek informacji. Sanktuarium Font Roja