Hostalets de Bas (Gerona, Katalonia)

Hostalets de Bas

Girona

Miejscowość Hostalets de Bas usytuowana jest w prowincji Gerona, w regionie La Garrotxa, w pobliżu obszaru chronionego krajobrazu strefy wulkanicznej. Ulica Teixeida została zaklasyfikowana jako narodowy zabytek historyczno-artystyczny.

Miasteczko to zawdzięcza swoje pochodzenie karczmom, które powstały przy królewskiej drodze prowadzącej z Olot do Vic. Wyróżnia się ono uporządkowanym układem urbanistycznym czystych ulic. Przy wejściu do miasta stoi pomnik rodziny chłopskiej, dzieło rzeźbiarza Modesty Fluvià.