Belmonte

Belmonte

Cuenca

Położona na „Szlaku Don Kichota” wioska Belmonte jest znana nie tylko jako miejsce, w którym urodził się poeta Fray Luis de León, ale także z imponującej XV-wiecznej twierdzy. Tutejsza starówka została wpisana na listę dóbr kultury.

Zwiedzając ją, odkryjesz wyjątkowo piękny obszar miejskich zabudowań z okazałymi budynkami i zabytkowym dziedzictwem o dużym znaczeniu. Jej niekwestionowaną atrakcją jest zamek, ostoja Joanny Kastylijskiej, który był scenerią dla wielu filmów. Jest położony na wzgórzu, a jego zewnętrzny obwód ma kształt pięciokąta, gotycki portal i jest połączony z murami opadającymi do miejscowości. Na terenie wewnętrznego obwodu na planie trójkąta na uwagę zasługują kasetonowe stropy w stylu mudejar, dekoracje w stiuku i gotyckie płaskorzeźby.Kolejnym ciekawym budynkiem jest pałac-alkazar Don Juan Manuel. W XV-wiecznych murach było pięć bram wjazdowych, z których zachowały się trzy: San Juan, Chinchilla i Puerta Nueva. Warto również zwrócić uwagę na gotycki kościół San Bartolomé, do którego budowy zatrudniono jednych z najlepszych ówczesnych rzemieślników. W kościele mieszczą się stalle chóru należące do katedry w Cuenca oraz zachowana do dziś chrzcielnica, w której został ochrzczony Fray Luis de León.Ponadto warto odwiedzić między innymi dawny klasztor jezuitów: barokowy, z XVII wieku, którego krużganek należy do placu Plaza Muñoz Grandes, podczas gdy pozostałą część budynku zajmują obecnie sąd i poczta.