Wielki Tydzień w Barbastro

Wielki Tydzień w Barbastro

Festivity of National Tourist Interest
Huesca

Każdego roku miejscowość Barbastro w prowincji Huesca organizuje 12 procesji religijnych, upamiętniając tym sposobem mękę i śmierć Jezusa Chrystusa.

Procesje te stanowią punkt główny obchodów Wielkiego Tygodnia w Barbastro. Pochody przemierzające ulice miasta mają na celu wyeksponowanie wizerunków religijnych jego kościołów. Procesje odtwarzają różne momenty męki i śmierci Chrystusa, korzystając w tym celu z rzeźb sakralnych niesionych ulicami przy akompaniamencie różnego rodzaju bębnów i kornetów. Spośród 12 procesji w Barbastro na szczególną uwagę zasługuje procesja Świętego Pogrzebu. Odbywa się w Wielki Piątek i uczestniczą w niej wszystkie bractwa (stowarzyszenia religijne biorące udział w obchodach Wielkiego Tygodnia).Początki uroczystości w Barbastro sięgają czasów średniowiecza, a dokładniej XIII wieku.

Wielki Tydzień w Barbastro


Barbastro, Huesca  (Aragonia)