Wielki Tydzień w Badajoz

Wielki Tydzień w Badajoz

Festivity of National Tourist Interest
Badajoz

Uroczystości te są głęboko zakorzenione w tradycji Badajoz i cieszą się ogromną popularnością. Większość obecnych bractw tego miasta powstała w XVII i XVIII wieku. Wiadomo jednak, że bractwa istniały już w XIII i XIV wieku, a w wieku XVI uczestniczyły już w procesjach.

Procesje rozpoczynają się w Niedzielę Palmową w dzielnicy San Roque, wyjściem bractw Entrada de Cristo en Jerusalén, Santísimo Cristo de la Paz i Nuestra Señora de la Palma. Procesje kończą się tydzień później, wczesnym rankiem w Niedzielę Wielkanocną, pochodem bractw Nazarenos de la Sagrada Resurreción de Nuestro Señor Jesucristo i María Santísima Madre de la Iglesia. Badajoz może się poszczycić wizerunkami religijnymi o najwyższej wartości artystycznej, a także platformami, wyrobami złotniczymi i haftami, które są prawdziwymi dziełami sztuki. Wielki Tydzień to jedno z najbardziej podniosłych i wzruszających świąt w Hiszpanii. Męka i śmierć Jezusa Chrystusa upamiętniane są procesjami i uroczystymi przemarszami, w których wizerunkom religijnym towarzyszy wiele osób, a uroczystości te mogą się poszczycić wielowiekową tradycją.  

Wielki Tydzień w Badajoz


Badajoz  (Estremadura)