Fiesta

Święto Asturcón

Festivity of Tourist Interest

Piloña

Asturias

To uroczystość na cześć Asturcón, konia par excellence z regionu Asturii, która ma swoje początki w 1980 roku, kiedy rasa była zagrożona wyginięciem. Odbywa się w wiosce Sardeda.

Impreza zaczyna się rano mszą polową, a następnie ma miejsce konkurs tańca regionalnego, grają orkiestry dęte i kapele dudowe, a także serwowany jest wspólny posiłek. Następnie rozpoczyna się pokaz jeździectwa i ujeżdżania, a także oznaczenie źrebiąt Asturcón urodzonych w tym roku.

Święto Asturcón


Sardeda, Piloña, Asturia  (Księstwo Asturii)