Monumento

Zamek Sant Joan zwany też Zamkiem Suda

Tarragona

Zamek Tortosie, stolicy dawnego muzułmańskiego królestwa (taify), czuwa z wysokości nad strategicznym skrzyżowaniem między rzymską Via Augusta a rzeką Ebro.

Nowocześnie odrestaurowany i przystosowany jako narodowy hotel kategorii Parador de Turismo zamek był ważną twierdzą w czasach muzułmańskich, a później chrześcijańskich. Został założony w 944 roku, a z mauretańskiej konstrukcji zachowały się mury warowne, dopasowane do profilu wzgórza, na którym są osadzone, wzmocnione wieżami na planie czworoboku i okrągłą wieżą Túbal, zwaną diamentową, która stoi na skalistej wyniosłości nad miastem. Posiada również różne łuki nad wejściami na teren zamku oraz kilka zabudowań (arsenał, plac apelowy, podziemne galerie, silosy i główną studnię), które nawiązują przede wszystkim do gotyckich przebudów z XIV wieku, gdy zamek służył już jako pałac królewski. Odchodziły od niego średniowieczne mury miejskie, z których zachowały się fragmenty lica i bramy, takie jak Portal de Remolins (z XIV w.).

Zamek Sant Joan zwany też Zamkiem Suda


Castell de la Suda, s/n

43500  Tortosa, Tarragona  (Katalonia)

E-mail:info@tortosaturisme.cat Tel.:+34 977449648 Strona WWW:www.tortosaturisme.cat
Co robić

Najbliższe wizyty