Widok na zamek San José w Guadalest. Alicante.

Zamek San José w Guadalest

Alicante-Alacant

Zamek znajduje się w wysoko położonej części miasta. Pochodzi z XI wieku, chociaż pozostałości, które się zachowały są datowane na XII wiek. Jest podzielony na dwie części, z których jedna była przeznaczona na miejscowy cmentarz, a druga do obrony ludności. Osiedlili się tu muzułmanie. Później zamek stał się częścią Korony Aragonii. Większość pozostałości, które zachowały się do dziś, jest datowanych na ten okres, a konkretnie na czasy Piotra IV Aragońskiego. Zamek nie jest dobrze zachowany, gdyż duża jego część uległa zniszczeniu w wyniku dwóch trzęsień ziemi. Osobliwą cechą tej twierdzy jest fakt, że mieściła całą osadę − otoczone górami miasteczko stanowiło część zamku. W 1993 roku zamek wykupiono od markizów miasta. Został uznany za zabytek historyczno-artystyczny. Na terenie murowanego obwarowania na uwagę zasługują kościół parafialny, dom Casa Orduña − dziś muzeum, oraz więzienie.

Zamek San José w Guadalest


Calle de Iglesia, 2

03517  Guadalest, Alicante-Alacant  (Wspólnota Walencka)

E-mail:turismo@guadalest.es Tel.:+34 965885298 Strona WWW:www.guadalest.es