Walenckie Muzeum Oświecenia i Nowoczesności (MuVim)

Walenckie Muzeum Oświecenia i Nowoczesności (MuVim)

Valencia-València

Kolekcję tworzą prace z dziedzin, takich jak fotografia, wzornictwo, reklama, ruchomy obraz i net art. Sam budynek jest przykładem współczesnej architektury miasta Walencji.

Oferuje podróż przez okres od XVIII wieku po nasze czasy, która pomaga zrozumieć dzisiejsze społeczeństwo. Jest to swoista przygoda intelektualna i kulturalna, którą umożliwiają różnorodne wystawy – od średniowiecznych klasztorów przez prasę drukarską po najnowsze odkrycia naukowe. Budynek jest dziełem sewilskiego architekta Guillermo Vázqueza Consuegry.

Walenckie Muzeum Oświecenia i Nowoczesności (MuVim)


Calle Guillem de Castro, 8

46001  Valencia, Walencja-València  (Wspólnota Walencka)

Co robić

Pomysły, które cię zainspirują


Co robić

Najbliższe wizyty