Monumento

Sztuka jaskiniowa półwyspowego basenu Morza Śródziemnego

none

Pierwsze dzieła artystyczne Półwyspu.


Region, w którym znajdują się najstarsze formy ekspresji artystycznej znane na terytorium Hiszpanii.

Tak zwana Sztuka naskalna Łuku śródziemnomorskiego Półwyspu Iberyjskiego obejmuje enklawy Wspólnot Autonomicznych Andaluzji, Aragonii, Kastylii-La Manchy, Katalonii, Wspólnoty Walenckiej i Murcji. Obejmuje podstawowe dowody artystycznej ekspresji górnego paleolitu w ponad 727 lokalizacjach. Są to różnego rodzaju rysunki i malowidła odkryte w jaskiniach, które służyły jako schronienie ówczesnej ludności. Aktualne badania pozwalają na klasyfikację wszystkich tych malowideł począwszy od bardzo prostych rysunków o geometrycznych liniach po wizerunki postaci ludzkich i zwierzęcych, a nawet kompletne sceny myśliwskie.

Sztuka jaskiniowa półwyspowego basenu Morza Śródziemnego