Monumento

Rzymski Łuk

Castellón-Castelló

Ten łuk triumfalny znajdujący się przy dawnej Via Augusta jest jednym z nielicznych przykładów tego typu konstrukcji rzymskich, które zachowały się w Hiszpanii.

Via Augusta była najważniejszą rzymską drogą, która przecinała starożytną rzymską Hiszpanię. Zaczynała się w Rzymie i przebiegała przez Półwysep Iberyjski aż do Kadyksu. Obok odcinka, który biegnie przez przybrzeżną równinę Castellón, znajduje się ten łuk triumfalny, będący być może pomnikiem nagrobnym wzniesionym przez zamożnego właściciela pobliskiego miasta. Ze zbudowanej z ciosów kamiennych konstrukcji zachowały się dwa pilastry podtrzymujące łuk półkolisty, z którego dziś możemy zobaczyć 14 klińców tworzących łuk, ponieważ brakuje podtrzymującego belkowania. Osiąga 5,35 m wysokości prześwitu (z prawie 8, które miał pierwotnie) i około 4 m szerokości. Tworzące go bloki wapienne pochodzą z pobliskiego kamieniołomu. Ze względu na typologię jest prawdopodobne, że pochodzi z II wieku n.e.

Rzymski Łuk


Carretera CV-157, a 2 km de Cabanes

12180  Cabanes, Castellón-Castelló  (Wspólnota Walencka)