Ratusz w Eivissa / Klasztor Santo Domingo

Ratusz w Eivissa / Klasztor Santo Domingo

Ibiza

Ratusz


Ratusz znajduje się w refektarzu dawnego klasztoru dominikanów.

Dziś Ratusz zajmuje część starego klasztoru dominikanów zbudowanego między XVI a XVII wiekiem, z którego do dziś zachował się kościół Santo Domingo. Prace nad klasztorem rozpoczęły się w 1592 r. i zostały zlecone grupie budowniczych genueńskich. Budynek jest zaprojektowany wokół dwóch krużganków, które skomunikowane są z pozostałymi pomieszczeniami: celami, refektarzem itp. Mnisi dominikańscy zostali definitywnie pozbawieni klasztoru w 1835 roku. Od tego czasu klasztor pełnił różne funkcje: szpitala, więzienia, szkoły i ratusza. Obecny ratusz mieści się w dawnym refektarzu klasztornym.

Ratusz w Eivissa / Klasztor Santo Domingo


Plaza de España 1

07800  Eivissa, Ibiza  (Baleary)

E-mail:turisme@eivissa.es Tel.:+34 971 397 600 Strona WWW:https://turismo.eivissa.es/
Co robić

Najbliższe wizyty