Monumento

Pałac Sada i Kościół San Martín de Tours

Zaragoza

Kompleks składający się z tych dwóch budynków, pałacu i kościoła, stanowi jeden z emblematycznych zakątków historycznego średniowiecznego miasta Sos del Rey Católico.

Oba znajdują się na niewielkim wzniesieniu na południowym krańcu średniowiecznego miasta Sos. Pałac Sada, miejsce narodzin króla Ferdynanda II Aragońskiego Katolickiego – od którego miasto zawdzięcza swoją nazwę – został zbudowany w XV wieku w stylu gotyckim, a przebudowany w XVI-XVII wieku. Jego fasada posiada wrota z klińcami, herby i blanki na szczycie. Posiada dziedziniec oraz pozostałości murów i basztę obronną. Pełni funkcję Centrum Interpretacji „Ferdynand II Aragoński”. Kościół San Martín de Tours był kaplicą pierwotnego zamku, na którym powstał pałac Sada. Jest on w stylu protogotyckim (XIII w.), składa się z prostokątnej nawy i absydy, drewnianego stropu nad ostrymi łukami, a w absydzie zachowały się gotyckie malowidła ścienne.

Pałac Sada i Kościół San Martín de Tours


Calle Madrigal de las Altas Torres, s/n

50680  Sos del Rey Católico, Saragossa  (Aragonia)

E-mail:turismo@sosdelreycatolico.com Tel.:+34 695280545 Tel.:+34 948888524 Strona WWW:http://www.oficinaturismososdelreycatolico.com/
Co robić

Pomysły, które cię zainspirują


Co robić

Najbliższe wizyty