Monumento

Pałac Episkopalny (Tortosa)

Tarragona

Budynek, a zwłaszcza elegancki centralny dziedziniec, jest przykładem katalońskiej architektury świeckiej gotyku.

Położony obok katedry, został zbudowany w tradycyjnym stylu katalońskiej architektury świeckiej gotyku między XIV a XV wiekiem. Zbudowany z kamienia ciosanego na planie prostokąta, jest zorganizowany wokół eleganckiego centralnego dziedzińca, na którym wiszące schody prowadzą do galerii o prostych, ostrych i stylizowanych łukach na piętrze dla szlachty. Zachowało się w nim kilka sal ze sklepieniami gotyckimi i wspaniała kaplica (z pocz. XIV w.): na planie prostokąta z dwoma odcinkami zwieńczonymi sklepieniem żebrowym oraz prezbiterium z dwoma rogami, które ustępują sklepieniu galonowemu i gwiaździstemu. Portal o ostrym łuku jest flankowany dwoma gotyckimi oknami. Na zewnątrz fasada posiada okna z łukami trójlistnymi.

Pałac Episkopalny (Tortosa)


Carrer de la Creuera, s/n.

43500  Tortosa, Tarragona  (Katalonia)