Monumento

Nekropolia rzymska w Carmonie

Sevilla

Z uwagi na uprzywilejowaną lokalizację miasta Carmona, jego istnienie rozciąga się od czasów prehistorycznych po czasy współczesne, w związku z czym zachowały się w nim liczne świadectwa jego przeszłości. Okres świetności Carmony przypada jednak na czasy panowania Imperium Rzymskiego, którego pozostałości są widoczne wszędzie: we Wrotach Sewilskich, kompleksie grobowym i Amfiteatrze. Poza obwarowaniem zachował się istotny segment rzymskiej nekropolii, wraz z innymi świadectwami działalności miejskiej, takimi jak kamieniołomy, w których wydobywano ryolity do celów budowlanych, a także garncarnie i amfiteatr, gdzie organizowano publiczne pokazy. Zespół Archeologiczny w Carmonie został powołany do życia na mocy dekretu Rządu Andaluzyjskiego (Junta de Andalucía) w 1992 roku.

Nekropolia rzymska w Carmonie


Avenida de Jorge Bonsor, 9

41410  Carmona, Sewilla  (Andaluzja)

Co robić

Najbliższe wizyty