Monumento

Park Archeologiczny i Obszar Chronionego Krajobrazu La Campa Torres

Asturias

Miejsce to od czasów starożytnych zamieszkiwały różne plemiona, a także Rzymianie, co widać po szczątkach znalezionych na stanowiskach archeologicznych w całym obszarze przylądka Cabo Torres, a także w pobliskim Monte Areo.

Park Archeologiczny i Obszar Chronionego Krajobrazu La Campa Torres


Cabo Torres

33290  Gijón, Asturia  (Księstwo Asturii)

E-mail:museosarqueologicos@gijon.es Tel.:+34 985 185 234 Strona WWW:http://museos.gijon.es