Muzeum Pontevedry. Kościół Santo Domingo

Muzeum Pontevedry

Pontevedra

Od sztuki celtyckiej po Murillo i Zurbarana


Zbiory muzeum są rozdystrybuowane w pięciu różnych miejscach: w klasztorze Santo Domingo, w pałacu Sarmiento, w budynku Castro Monteagudo, w budynku García Flórez oraz w budynku Fernández López.

W budynku Castro Monteagudo z XVIII wieku można zobaczyć kolekcje archeologii, przedrzymskich i rzymskich wyrobów złotniczych, ludowych i cywilnych wyrobów złotniczych (kolekcja Fernández de la Mora) oraz malarstwa hiszpańskiego, włoskiego i flamandzkiego od XV do XVIII wieku. Budynek García Flórez z XVIII wieku jest połączony z poprzednim i zawiera wyroby z gagatu, ryciny, rzeźby religijne, ceramikę z Sargadelos, gabinet admirała Méndeza Núñeza i reprodukcję komory fregaty Numancia, a także tradycyjną kuchnię galicyjską. Na tym samym placu, na którym znajdują się te dwa budynki, znajduje się budynek Fernández López, w którym mieszczą się sale malarstwa hiszpańskiego z XIX i XX wieku. Obok kościoła San Bartolomé znajduje się XVIII-wieczny budynek Sarmiento, poświęcony współczesnemu malarstwu galicyjskiemu i wystawom czasowym. W ruinach klasztoru Santo Domingo można zobaczyć pozostałości architektoniczne różnego pochodzenia, takie jak kapitele romańskie i gotyckie, sarkofagi czy płyty nagrobne.

Muzeum Pontevedry


Budynek Fernández López

Calle Pasantería, 2-12

36002  Pontevedra  (Galicja)

E-mail:secretaria.museo@depo.es Tel.:+34 986804100 Strona WWW:www.museo.depo.es
Co robić

Najbliższe wizyty