Ulica z symbolem Szlaku pielgrzymkowego Camino de Santiago

Muzeum Pielgrzymek i św. Jakuba

A Coruña

Oda do Apostoła


To podzielone na trzy piętra muzeum stanowi hołd złożony św. Jakubowi Apostołowi oraz pielgrzymom, którzy go odwiedzają.

Jest to muzeum monograficzne, które podkreśla wagę kultu św. Jakuba oraz rozwój szlaków pielgrzymkowych do jego grobu od czasów późnego średniowiecza, zwłaszcza w Europie. Składa się z ośmiu sal, w których za pomocą obrazów, przedmiotów i dokumentów objaśnia się zwiedzającym źródła kultu św. Jakuba, początki i rozwój zjawiska pielgrzymowania, stopniowe wyznaczanie różnych dróg do Santiago de Compostela oraz wpływ pielgrzymek na artystyczny rozwój cechów rzemieślniczych w mieście. Muzeum ma również drugą siedzibę na Plaza de Las Platerías, pod katedrą.

Muzeum Pielgrzymek i św. Jakuba


Praza das Praterias, s/n

15704  Santiago de Compostela, A Coruña  (Galicja)

E-mail:informacion.mdperegrinacions@xunta.gal Tel.:+34 881867316 Tel.:+34 881867315 Strona WWW:https://museos.xunta.gal/en/peregrinacions
Co robić

Najbliższe wizyty