Muzeum Kolejnictwa w Gijón. Asturia

Muzeum Kolejnictwa (Gijón)

Asturias

Historia pociągu


Centrum to gromadzi interesującą kolekcję eksponatów związanych z kolejnictwem. Oferuje stałą wystawę, na której zwiedzający mogą prześledzić na przestrzeni historii związek między istnieniem kolei a społecznym i gospodarczym rozwojem regionu Asturii. Całości dopełnia sala wystaw czasowych, a także znakomite centrum dokumentacji, które gromadzi dowody graficzne i dokumentarne, pozwalające poznać historię pociągu z okresu ostatnich 150 lat.

Muzeum Kolejnictwa (Gijón)


Plaza de la Estación del Norte s/n

33212  Gijón, Asturia  (Księstwo Asturii)

Co robić

Najbliższe wizyty