Kopalnia Jayona. Fuente del Arco. Badajoz.

Kopalnia Jayona

Fuente del Arco

Badajoz

Przyroda ponownie zajmuje teren kopalni


Pomnik Przyrody Mina La Jayona usytuowany jest w Sierra de La Jayona, na wysokości około 700 metrów, i zajmuje obszar 80 hektarów zdominowany typowym krajobrazem śródziemnomorskim, choć na szczególną uwag zasługuje panujący wewnątrz Kopalni mikroklimat.

Jaskinia posiada wyjątkowe znaczenie geoekologiczne. Łączy w sobie cechy środowiskowe charakterystyczne dla pionowych klifów skalnych, warunki oświetlenia i wilgotności podobne tych panujących w wąwozach rzecznych oraz niezwykłą faunę i florę. Występuje tu roślinność typowa dla klimatu wilgotnego, kontrastująca z tą, którą można spotkać na śródziemnomorskich terenach górskich. Schronienie znajduje tu wiele małych zwierząt, a także okazałe gatunki ptactwa. Obecne są tu również też ssaki, takie jak kolonia nietoperzy zamieszkująca dawne chodniki górnicze. Ogromna płaszczyzna uskoku, którą można zaobserwować w jednej z sal, wraz z pięknymi fałdami i występującymi tam mineralizacjami żelaza, podkreślają jej walory geologiczne. Szyby, galerie i konstrukcje górnicze mają iście spektakularny charakter i oferują całą gamę rozmaitych dźwięków i gry świateł, które różnią się w zależności od pory roku.

Kopalnia Jayona


Carretera Fuente del Arco - Puebla del Maestre, km. 7

06980  Fuente del Arco, Badajoz  (Estremadura)

Co robić

Pomysły, które cię zainspirują