Monumento

Kościół Zbawiciela (Luesia)

Luesia

Zaragoza

W tej świątyni o solidnym i ciężkim wyglądzie, która wchodziła niegdyś w skład struktur zamkowych miasteczka, zaskakuje misterny kunszt rzeźbiarski obu portali.

Została ona zbudowana w stylu romańskim na przełomie XI i XII wieku. Składa się z nawy głównej z potrójną półokrągłą absydą, która prawdopodobnie stanowiła element obronny twierdzy – obok znajdują się bowiem pozostałości średniowiecznego zamku – oraz podwójnej krypty (ostatnia ćwierć XI wieku). W XVI wieku dokonano gruntownych przebudowań zarówno w obrębie konstrukcji budowli, jak i w jej wnętrzu. W tym względzie na uwagę zasługuje powiększenie naw i apsyd oraz wynikająca z tego budowa nowych sklepień gwiaździstych. Niemniej wyróżniającymi się tu elementami są dwa wspaniałe portale romańskie (z końca XII wieku), a zwłaszcza portal główny. Jest on zamknięty siedmioma półkolistymi archiwoltami, które opierają się na odpowiadających im kapitelach zdobionych historycznymi motywami, zaś tympanon poświęcony jest ikonograficznej prezentacji „Maiestas Domini” i symbolowi Tetramorfy.

Kościół Zbawiciela (Luesia)


C/La Iglesia, s/n.

50619  Luesia, Saragossa  (Aragonia)