Monumento

Kościół Santa María w Ruesta

Urriés

Zaragoza

Uważa się, że ten kościół parafialny powstał z fundacji królewskiej na przełomie X i XI wieku. Początkowo znajdował się poza murami miasta, a wraz z jego rozwojem został w końcu przez nie wchłonięty. Kościół leży na drugim końcu zamku i został całkowicie przebudowany w XVI wieku.

Kościół Santa María w Ruesta


Ruesta, Urriés, Saragossa  (Aragonia)

Co robić

Najbliższe wizyty