Monumento

Kościół Santa María de la Asunción de Viana

Viana

Navarra

Wybudowany w stylu gotyckim w latach 1250-1312. Składa się z trzech naw – nawy głównej szerszej od bocznych – z kaplicami usytuowanymi pomiędzy przyporami i wielobocznym prezbiterium. Jest on nakryty sklepieniem krzyżowo-żebrowym. Wewnątrz wyróżnia się triforium, korytarz biegnący przez cały kościół i złożony z eleganckich i skomplikowanych maswerków. Wieża i portal utrzymane są w stylu renesansowym. Z XVII i XVIII wieku pochodzi główny ołtarz poświęcony Najświętszej Marii Panny, ambit wraz z kaplicami, zakrystia, kapitularz oraz kaplica San Juan del Ramo. Posiada ona kopułę ozdobioną obrazami temperowymi autorstwa Luisa Pareta y Alcázar.

Kościół Santa María de la Asunción de Viana


Rua de Santa María

31230  Viana, Nawarra  (Nawarra)

Co robić

Najbliższe wizyty