Monumento

Kościół San Salvador (La Pernía)

Pernía, La

Palencia

Ze względu na swobodną lokalizację na polach w pobliżu miasteczka oraz osobliwą i gigantyczną dzwonnicę, która wita zwiedzających, stanowi unikalną budowlę w stylu romańskim typowym dla Palencji.

Odosobnienie tej dawnej kolegiaty pozwala na pełną kontemplację z zewnątrz. Ma plan krzyża łacińskiego, z nawą i transeptem, potrójną, półokrągłą absydą, znacznie większą częścią centralną, o grubych murach i surowej dekoracji. Gzyms nawy wsparty jest na rzeźbionych wspornikach. U podnóża świątyni wznosi się bardzo wysoka dzwonnica, jedna z najpiękniejszych dzwonnic romańskich w Hiszpanii. Tworzy jedną całość ze ścianą fasady, do której dobudowane zostały dwie bryły z podwójnym otworem na dzwony i trójkątnym wykończeniem. Otwory na dzwony otwierają się prostą półokrągłą archiwoltą wspartą na dwóch niewielkich kolumnach ze zdobionymi kapitelami. Posiada dwa portale z prostymi i ostrołukowymi archiwoltami, z których główny chroniony jest portykiem o nowoczesnej konstrukcji.

Kościół San Salvador (La Pernía)


Calle Mayor, s/n.

34847  San Salvador de Cantamuda, Pernía, La, Palencia  (Kastylia i León)