Monumento

Kościół San Pedro de Nora

Regueras, Las

Asturias

W 1931 roku został uznany za zabytek narodowy.


Kościół pochodzi z czasów Alfonsa II. Odrestaurował go Don L. Menéndez Pidal. Ma plan trapezu, z trzema nawami oddzielonymi filarami. Prezbiterium jest podzielone na trzy części i ma kaplice absydowe nakryte sklepieniami kolebkowymi, a nawy drewnianym stropem kasetonowym. W 1931 roku został on uznany za zabytek narodowy.

Kościół San Pedro de Nora


Las Regueras. Acceso desde Trubia por la AS - 233

33119  San Pedro de Nora, Regueras, Las, Asturia  (Księstwo Asturii)