Monumento

Kompleks Etnograficzny Teixois de Taramundi

Taramundi

Asturias

Teixois to miasteczko, w którym oprócz domów i zabudowań znajduje się również ważny kompleks urządzeń hydraulicznych składający się z młota, młyna, tarczy ostrzącej itp. Młot jest udokumentowany w Castro del Marqués de la Ensenada w XVIII wieku. Jest to urządzenie do wybijania żelaza. Młyn należał do kilku właścicieli i używali go w systemie zwanym Quendas. Folowanie stosowano, aby tkaniny lub sukna uzyskały większą gęstość. Tarcza do ostrzenia znajduje się w szopie, przymocowana do dna basenu, aby wykorzystać siłę wody.

Kompleks Etnograficzny Teixois de Taramundi


33775  Teijois, Taramundi, Asturia  (Księstwo Asturii)

Tel.:+34 608248913 Tel.:+34 696440640 Strona WWW:http://www.osteixois.es