Monumento

Klasztor Santa María de la Vid

Vid y Barrios, La

Burgos

Klasztor Santa María de la Vid zachowuje do dziś wspaniały architektoniczny zespół monastyczny, pełną skarbów bibliotekę oraz dwa muzea − sztuki sakralnej i numizmatyki.

Z pierwotnego kościoła romańskiego (1152-1159) nie zachowały się niemal żadne pozostałości. To, co podziwiamy dzisiaj, jest wynikiem kolejnych kampanii mających na celu jego rozbudowę i renowację, podejmowanych od 1516 roku aż do XVIII wieku. Kościół (XVI w.), który zbudowali Sebastián de Oria, Pedro de Rasines i Juan de Vallejo, skrywa takie skarby, jak gotycka rzeźba Matki Boskiej (XIII w.), ołtarz, którego autorem jest Antonio de Elejalde (XVI w.), barokowe stalle chóru, gotyckie kraty oraz barokowe ołtarze boczne. Posiada dwa krużganki, oba pochodzące z XVI wieku i odrestaurowane w XVIII wieku, z eleganckimi galeriami, łukami i sklepieniami. Wśród pozostałych pomieszczeń na uwagę zasługuje biblioteka, w której zgromadzono ponad 60 000 książek, 22 inkunabuły, zwoje i rękopisy o tematyce naukowej, literackiej i historycznej, a nawet wydanie Koranu na pergaminie datowane na 1134 rok.

Klasztor Santa María de la Vid


Ctra. N-122. Valladolid-Soria, km. 18 de Aranda de Duero

09491  Vid y Barrios, La, Burgos  (Kastylia i León)